Firmast Teenused Hotsec Kontakt
 
   
Teenused
   
 
   

Multilink Group OÜ põhiliseks tegevusvaldkonnaks on kliendi soovist lähtuvate integreeritud erilahenduste projekteerimine ja elluviimine.
Parima turvalahenduse aitab saavutada erinevate süsteemide omavaheline koostöö ja üksteise täiendamine.

Multilink Group OÜ pakub järgmiste hoone turvalisust tagavate süsteemide projekteerimist, paigaldust ja hooldust:

* automaatne tulekahjusignalisatsioon
* sissetungihäire
* elektrooniline läbipääsukontroll koos tööaja arvestamisega
* videovalve koos kassavalvega
* tehniliste parameetrite (temperatuur, niiskus jne.) tsentraalne monitooring
* näitude (elekter, vesi, gaas jne) kauglugemine ja tsentraalne monitooring

Projekteerime ja paigaldame ka hoone süsteemide omavaheliseks suhtluseks vajalikud andmesidevõrgud.

Peamise tarkvaralise vahendina erinevate süsteemide omavaheliseks sidumiseks kasutame Hotsec halduskeskkonda.
Multilink Group OÜ on Hotsec halduskeskkonna ametlik arenduspartner ja edasimüüja.

Pakume Hotsec halduskeskkonnal põhinevate süsteemide projekteerimist, paigaldust ja tehnilist tuge.

Oleme Hotseciga integreeritud Soyali läbipääsukontrollsüsteemide ametlik maaletooja